СТАНДАРТНИ СВОЙСТВА ЗА ВСИЧКИ ГОЛЕМИ ЕЛЕКТРОПАСТИРИ СВЪРЗВАЩИ СЕ КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА
(3600RS/R, 20000R, 15000R)
 • Технология на цикличната вълна за по-чист и по-мощен импулс по оградата;
 • Дава надеждно захранване чак до края на оградата;
 • Чувствителна на напрежение технология, гарантираща, че напрежението ще се запазва високо;
 • Дислплей за напрежението на оградата;
 • Терминал за ниско напрежение;
 • Големи терминали;
 • Подходящ за контрол на всякакъв тип добитък;
 • Би-полярна технология;
  top
   Elektropastir 36000RS

ПЪРВОТО 36 J ЗАХРАНВАЩО УСТРОЙСТВО В СВЕТА

 • Доставя масивните 36 J енергия (54 J запас) към оградата;
 • Подходящ за ползване с дистанционно за контрол от разстояние, което открива аварии по оградата Control Fault Finder (3600RS);
 • Подходящ за ползване без дистанционно за контрол от разстояние, което открива аварии по оградата Control Fault Finder (3600RS);
  bottom
top   top
   Elektropastir 20000R   Elektropastir 15000i

СЪЗДАДЕН ЗА ГОЛЕМИ ОГРАДНИ СИСТЕМИ

 • Доставя 22 J енергия (34 J запас);
 • Захранва с мощност дори при богата растителност;

СЪЗДАДЕН ЗА СРЕДНИ ДО ГОЛЕМИ ОГРАДНИ СИСТЕМИ

 • Доставя 14,5 J енергия (22 J запас);
 • Захранва с мощност дори при богата растителност;
  bottom   bottom

 

   ПРОДУКТ ИЗХ. ЕНЕРГИЯ  НАПРЕЖЕНИЕ / СЪПРОТИВЛЕНИЕ
100Ω / 500Ω
МАКСИМАЛНА ЗАГРАДЕНА ПЛОЩ
   36000R / 36000RS 36 J 54 J 8,100 / 8,500 V 200 хектара/2000 декара
   20000R 22 J 34 J 6,000 / 8,400 V 110 хектара/1100 декара
   15000i 14.5 J 20 J 5,200 / 7,800 V  80 хектара/800 декара