Unigizer – Едно зареждащо устройство, което прави всичко
Униджайзера на Спирдайт е универсално захранващо устройство, което може убедително да се ползва като захранваща единица или като захранващо устройство на батерии с опция за соларна съвместимост.
Резултат? Повече гъвкавост, по-малко проблеми.
Когато е свързан към 12 V батерия , униджайзера се трансформира за да доставя мощност към отдалечени райони. Всички униджайзери са със съвместимост за соларен панел и са създадени с идеята да бъдат надежни за електрическата ограда.
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УНИКАЛНИЯ 6000i И 6000 УНИДЖАЙЗЕР 6000

  • Технология на цикличната вълна, която дава по-чист и по-ефективен импулс до края на оградата;
  • Полунапрежителния терминал дава възможност за би-полярно управление, което осигурява работа в изключително ниско проводими почви. Също така дава възможност за редуциране на напрежението на оградата ако е необходимо;
  • Регулируема скорост на импулса;
  top   Elektropastir 6000i
 
top    Elektropastir 6000 bottom
   УНИДЖАЙЗЕР 6000i

  • Функция за наблюдение на земята – тази технология ви дава възможност да идентифицирате проблеми със заземяващата система;
  • LCD екран, който отразява напрежението на изхода, напрежението на батериите и напрежнието в земята, за определяне на късо съединение по оградата;
  • Дистанционното ви дава възможност гъвкаво да включвате и изключвате устройството, където и да се намирате около оградата. Досега, тази функция беше достъпна само при големите захранващи устройства.

 

bottom

 

ПРОДУКТ ИЗХ. ЕНЕРГИЯ  НАПРЕЖЕНИЕ / СЪПРОТИВЛЕНИЕ
100Ω / 500Ω
МАКСИМАЛНА ЗАГРАДЕНА ПЛОЩ
6000 / 6000i 6 J   9 J 3,100 / 6,700 V 40 хектара/400 декара