Електропастири: Захранващи устройства

 РАЗСТОЯНИЕ ЗАХРАНВАНЕ ПРОДУКТ МАКСИМАЛНА
ЗАГРАДЕНА ПЛОЩ
ИЗХ.ИМПУЛС ЗАРЕДЕНА ЕНЕРГИЯ  БРОЙ
СТЪЛБОВЕ за земяване
ЦЕНА НАЛИЧНОСТ ВИЖ ПОВЕЧЕ
360 км ел.мрежа 36000RS/
36000R
200 хектара/2000 декара 36 J 54 J 10 3120 лв. Да Повече
200 км ел.мрежа  20000R 110 хектара/1100 декара 22 J 34 J 8 2280 лв. Изчерпан Повече
150 км униджайзер 15000i 80 хектара/800 декара 14.5 J 20 J 8 1380 лв. да Повече
120 км униджайзер 12000i 70 хектара/700 декара 12 J 16 J 6  1150 лв. Изчерпан Повече
90 км батерии 9000 65 хектара/650 декара 9 J 13.5 J 6 Не Повече
60 км униджайзер 6000/6000i 40 хектара/400 декара 6 J 9 J 4 695/850 лв. Да Повече
30 км униджайзер 3000 18 хектара /180 декара 3 J 4.5 J 3 420 лв. Да Повече
20 км униджайзер 2000 12 хектара/120 декара 2 J 2.7 J 3 375 лв. да Повече
10 км униджайзер 1000 6 хектара/60 декара 1 J 1.4 J 2 310 лв. Да Повече
5 км униджайзер 500 3,2 хектара/32 декара 0.5 J 0.7 J 1 249 лв. Да Повече
5 км вграден
соларен
панел
S500 3,2 хектара/32 декара 0.5 J 0.63 J 1 680 лв. Да Повече
2 км вграден
соларен
панел
S150 - 0.15 J 0.20 J 1 540 лв. Да Повече
2 км батерии AN90 - 0.12 J 0.16 J 1 215 лв. Да Повече
2 км вграден соларен панел AN90 - 0.12 J 0.16 J 1 315 лв. Не Повече

● Цена – Всички цени са с вкл. ДДС;
● Униджайзер – уникално за Спийдрайт захранващо устройство, което може да работи на мрежа, акумулатор или соларен панел;
● Всички захранващи устройства се предлагат с 2 години гаранция;