Изминалата 2012 беше годината, която донесе марката Спийдрайт на българския фермер. До сега тези новозенландски електропастири се внасяха само от чужбина – Унгария, Полша и Чехословакия. Представихме електропастирите на Националното...