Отвори врати новият ни магазин в Пловдив на ул. Ангел Кънчев 8. Намира се близо до Четвътък пазар – по еднопосочната уличка (Цоко Каблешков) в посока ОДБХ. Магазинът предлага ушни марки за официална и неофициална идентификация, най-голямото...