Всеки добър животновъд знае, че най-ефективният и удобен метод за контрол  на добитъка е електрическата ограда. Наред с удобството и ползите от електропастира възниква и отговорността към околните и тяхната защита от случайния им досег с...